Privacy Policy

Privacy verklaring

Deze site is eigendom en wordt onderhouden door deLionsclub Ouderkerk aan de Amstel.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers op onze website en dragen zorg voor dat de
persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld en
bewaard.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lions Club Ouderkerk aan de Amstel verwerkt persoonsgegevens over je doordat je gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die jijzelf actief verstrekt en wij verwerken:
Bbijvoorbeeld het invullen van het bridge inschrijvings formulier of het contactformulier
op deze website, of door lidmaatschap

•Geslacht
•Voornaam
•Achternaam
•Adres
•Postcode
•Woonplaats
•Laatste 4 cijfer van uw bankrekening nummer
•Telefoonnummer
•Email adres•Of correspondentie per telefoon of e-mail

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers en dient strikt alleen voor de aanmelding van de Bridge Drive en contact
via de website voor eigen gebruik.

Als je er van overtuigd bent dat wij onjuiste persoonlijke gegevens hebben verzameld
heb je het recht ons te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens, om je gegevens te laten
corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te
identificeren. Indien je wenst dat je gegevens verwijderd wordenneem dan contact met ons
op via info@ouderkerkwenstl.nl, wij zullen je verzoek binnen redelijke termijn afhandelen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Lions Club Ouderkerk aan de Amstel verwerkt je persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
•Om een overeenkomst te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld deelname aan de Bridge
Drive of het leveren van champagne (Champagne fundraise actie).Indien noodzakelijk
kunnen we dan schriftelijk, per mail of telefonisch contact met je opnemen
•Uitvoeren van goede doelen (contact met leden, partners en sponsoren)
•Je te informeren over wijzigingen van onze diensten, voorwaarden en producten, nieuwsbrieven
en je vragen te kunnen beantwoorden
•Administratie van leden
•Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

Hoe lang we gegevens bewaren

Lions Club Ouderkerk aan de Amstel zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt
noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Delen met anderen Lions Club Ouderkerk aan de Amstel verstrekt je persoonlijke gegevens
niet aan derden.

Beveiliging persoonsgegevens
De Lions Club Ouderkerk aan de Amstel treft passende maatregelen om je
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige
verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je
gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze
veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

In kaart brengen websitebezoek

Lions Club Ouderkerk aan de Amstel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Lions Club Ouderkerk aan
de Amstel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en dient als doel ons te helpen om de website goed te laten
werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor onze
cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
je browser verwijderen.

Klacht over de verwerking van je Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van
je persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van je persoonsgegevens.
Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
U kunt via ons contact formulier contact met ons opnemen of een mail sturen naar
info@ouderkerkwenst.nl