Kerstwens in vervulling

Kerstwens in vervulling

Category : news

De kinderen van groep 7 van de Jan Hekmanschool hebben onlangs samen gesport met cliënten van Ons Tweede Thuis.
Dit werd mogelijk gemaakt en georganiseerd door de Lions-
club Ouderkerk. Hiermee is de kerstwens van de kinderen in
vervulling gegaan. Alle kinderen in Ouderkerk konden tijdens
de kerstperiode hun wensen kenbaar maken aan de Lionsclub.
Om samen te sporten met de cliënten van Ons Tweede Thuis
was de wens van de kinderen van groep 7 van de Jan Hekman-
school.
JONG EN OUD
De kinderen en de cliënten reisden af naar het
Friendship Sport Center in Amsterdam-Noord. Dit sportcent-
trum is speciaal ingericht voor mensen met een beperking. Jong
en oud, gehandicapten en niet-gehandicapten, hebben samen
rolstoelbasketbal gespeeld en streetdance en boccia (soort jeu-
de-boule) gespeeld. Ze werden begeleid door de lieve vrijwilli-
gers van de sportaccommodatie in de hoofdstad.
GROTE BUS
De kinderen van groep 7 en cliënten van Ons Twee-
de Thuis werden in de ochtend door één grote bus opgehaald
en op het sportcentrum gelijkmatig verdeeld over drie groepen
om samen te gaan sporten. Veel vrolijke en enthousiaste ge-
zichten, high-fives en omarmingen, naast geconcentreerde en
verbeten gezichten voor maximale inzet en samenspel.
BOEIENDE PRESENTATIE
De dag werd geopend door Dennis
Gebbink, oprichter van het Friendship Sports Center, die een

boeiende en ontroerende presentatie gaf over het ontstaan van

het Friendship Sports Center.
Na de presentatie werden zowel door de kinderen als de cliën-
ten meteen vragen gesteld aan Dennis waarbij duidelijk werd
dat zijn verhaal de aanwezigen diep had geraakt.
Dit sportcentrum in Amsterdam-Noord richt zich volledig op
mensen met een beperking en laat zien hoe belangrijk sport
óók voor deze speciale doelgroep is.
UNANIEM
Aan het einde van de dag was iedereen het unaniem
eens dat de kerstwens en doelstelling van de dag voor honderd
procent gerealiseerd is: samen kunnen sporten, elkaar respec-
teren en vooral plezier hebben.
ACTIE
Vanuit de kerstwensen-actie georganiseerd door plaat-
selijke Lionsclub in december 2016, was onder andere de wens
vanuit groep 7 van de Jan Hekmanschool geselecteerd voor een
gezamenlijk uitje met hun buren, de cliënten van Ons Tweede
Thuis. De school en Ons Tweede Thuis zijn beide gehuisvest
aan de Schoolweg in Ouderkerk.
In gezamenlijk overleg is gekozen voor een sportdag op het
mooie sport centrum in Amsterdam-Noord wat hiervoor uitste-
kende voorzieningen heeft.
De Lionsclub heeft dit mogelijk kunnen maken door inkomsten
vanuit de kerstmarkt op het Kampje en de bijdragen van de
trouwe sponsoren.